Pracoholicy, pracoholicy

Dziś będzie króciutko – o biurowych pracoholikach. Ludzie, którzy spędzają po 12-14 (albo i więcej) godzin dziennie w pracy to przecież skarb dla firmy, prawda? Mają płacone za osiem godzin, a wyrabiają półtorakrotność normy. Czysty […]

Pińć!

Całkiem niedawno dokonano interesującego matematycznego odkrycia. Odkrycia, którego początki ciągną się od roku 1918. Odkrycia, które może nie wstrząśnie światem kafelkarzy, ale na pewno zostanie przez nich zauważone. Ale o ssso chozzzzzi?