Pierwiastkowy lejek. Prosta zagadka na początek wiosny.

https://xpil.eu/ub5o

Dzisiaj prościutka zagadka na rozruszanie zardzewiałych przez zimę neuronów.

Mamy następujący lejek:

graph TD classDef emptyNode fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:2px; class 10,11,12,20,21,30 emptyNode; 00("√A") --> 10([" "]) 01("√B") --> 10 01 --> 11([" "]) 02("√C") --> 11 02 --> 12([" "]) 03("√D") --> 12 10 --> 20([" "]) 11 --> 20 11 --> 21([" "]) 12 --> 21 20 --> 30(["X"]) 21 --> 30

Na górze lejka mamy pierwiastki z czterech różnych liczb naturalnych A, B, C oraz D. Żadna z nich nie jest kwadratem liczby naturalnej. Na samym dole mamy X, również liczbę naturalną.

Wszystkie pozostałe liczby w lejku są iloczynem swoich dwóch bezpośrednich sąsiadów z góry. Czyli na przykład w drugim rzędzie od góry, w pierwszym elemencie od lewej mamy \(\sqrt{AB}\), a w drugim \(\sqrt{BC}\) i tak dalej.

Pytanie: jakie wartości A, B, C oraz D dadzą w wyniku możliwie najmniejszą wartość X?

Rozwiązanie zagadki tutaj.

https://xpil.eu/ub5o