Poniedziałki

2018 zaczyna się w poniedziałek i kończy też w poniedziałek. Brrr!

Ostatni taki przypadek był w 2007. A następny będzie dopiero w 2029.

Spostrzeżenie: Ponieważ 365 daje przy dzieleniu przez siedem resztę jeden, każdy rok nieprzestępny zaczyna się i kończy tym samym dniem tygodnia.

2 komentarze

    1. Biorąc pod uwagę, że pierwszy dzień stycznia jest wolny od pracy, a w ostatni dzień grudnia zazwyczaj pracuje się maksymalnie pół dnia, a czasem w ogóle, najpracowitsze wydają się być lata zaczynające się i kończące niedzielą.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.