Cztery cyferki: zagadka

https://xpil.eu/mfd

Dziś prościutka zagadka.

Mamy do dyspozycji dwie trójki i dwie ósemki:

3, 3, 8, 8

Zadaniem jest ustawić je w odpowiedniej kolejności tak, by z pomocą czterech podstawowych operatorów matematycznych w wyniku dostać 24.

Dopuszczalne operatory to: + (dodawanie), - (odejmowanie lub zmiana znaku na przeciwny), / (dzielenie) oraz * (mnożenie). Wolno też używać nawiasów w celu wymuszenia właściwej kolejności działań.

I to wszystko. Żadnych pierwiastków, logarytmów, żadnego zaokrąglania, całek, silni ani innych cudaków. Tylko cztery podstawowe działania plus nawiasy.

Czas - start!

https://xpil.eu/mfd

4 komentarze

 1. Najbliżej oczekiwanej wartości była taka kombinacja: 8.0/(3.0- 8.0/ 3.0) = 23,99995200009
  jeszcze sprawdzę, dla podwójnych nawiasów…

  set nocount on
  declare @res table (komb varchar(100), wynik float);
  declare @txt varchar(100);

  DECLARE @cur CURSOR;
  SET @cur= CURSOR FOR

  with licz as (select 3.0 x union select 8.0),
  znaki as (select ‘+’ z union select ‘-‘ union select ‘*’ union select ‘/’ ),
  naw as (select ‘ ‘ n union select ‘(‘ union select ‘)’)
  select concat (n1.n, a.x, z1.z, n2.n, b.x, z2.z, n3.n, c.x, z3.z, n4.n, d.x, n5.n) txt
  from licz a, licz b, licz c, licz d, znaki z1, znaki z2, znaki z3,
  naw n1, naw n2, naw n3, naw n4, naw n5
  where a.x* b.x* c.x* d.x =576;

  open @cur
  FETCH next FROM @cur INTO @txt

  WHILE @@fetch_status = 0
  BEGIN
  begin try
  insert into @res
  exec(‘select ”’+@txt+”’ kombinacja,’ + @txt +’wynik’);
  end try

  begin catch
  insert into @res(komb)
  exec(‘select ”’+@txt+”’ kombinacja’);
  end catch
  FETCH next FROM @cur INTO @txt
  END

  close @cur;
  deallocate @cur;

  select * from @res
  where wynik is not null
  order by wynik;

  1. Ładnie! Rozwiązanie siłowe, ale jak najbardziej poprawne. Pamiętaj, że docelowo liczysz to matematycznie, bez procesorów, błędów zaokrągleń itd.

Leave a Comment

Komentarze mile widziane.

Jeżeli chcesz do komentarza wstawić kod, użyj składni:
[code]
tutaj wstaw swój kod
[/code]

Jeżeli zrobisz literówkę lub zmienisz zdanie, możesz edytować komentarz po jego zatwierdzeniu.