Śmiertelna zagadka – rozwiązanie

https://xpil.eu/azhs

Zagadka numer 1 jest faktycznie banalna i można ją rozwiązać w dwie minuty za pomocą kartki i ołówka, i w zasadzie bez żadnego pomyślunku. Przeżyje więzień z plakietką numer 9.

Dla pewności jednak - mój kod symulujący pierwszą zagadkę:

n = 20 # Liczba uczestników
k = 2 # Krotność (co drugi)
więźniowie = list(range(1, n+1)) # plakietki ponumerowane od 1, lista poindeksowana od 0
bieżący = 0 # Zaczynamy od pierwszego więźnia
while len(więźniowie) > 1: # Dopóki żyje więcej niż jeden więzień
  bieżący = (bieżący + k - 1) % len(więźniowie)
  del więźniowie[bieżący]
print(f"Przeżył więzień numer {więźniowie[0]}")

Wynik: Przeżył więzień numer 9

Oryginalnie problem znany jest jako permutacja Flawiusza. Jeżeli zajrzymy tam do sekcji "Przypadek ogólny", to z prezentowanego tam wzoru na J(n) można napisać całkiem interesującą funkcję znajdującą zwycięzcę rekurencyjnie:

def flawiusz(n, k):
  return 1 if n == 1 else (flawiusz(n - 1, k) + k - 1) % n + 1

print(f"Przeżył więzień numer {flawiusz(20, 2)}")

Nie będę kłamał, że rozumiem tę rekurencję, ale rozwiązanie podoba mi się ze względu na swoją uniwersalność i zwartość.

Zagadka numer 2 jest nieco bardziej skomplikowana, jeżeli chcielibyśmy rozwiązać ją w sposób formalny. Teoretycznie można próbować bawić się w modelowanie procesów Markowa, jednak w rzeczywistości liczba możliwych stanów przy dwudziestu uczestnikach jest astronomicznie duża. Dla czterech czy pięciu więźniów jeszcze miałoby to sens. Dla dwudziestu - nie za bardzo. Dlatego uciekamy się do symulacji.

Kod będzie bardzo podobny jak przy zagadce numer 1, tylko musimy za każdym razem losować wartość k a także przeprowadzić odpowiednio dużo eksperymentów, żeby wynik był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości.

import random
from collections import Counter

def symulacja(n):
  więźniowie = list(range(1, n+1))
  bieżący = 0 # Zaczynamy liczyć od gościa z plakietką 1
  while len(więźniowie) > 1:
    k = random.choice([2, 3]) # losujemy długość kroku - 2 lub 3
    bieżący = (bieżący + k - 1) % len(więźniowie) # wyliczamy pozycję kolejnego więźnia do ubicia
    del więźniowie[bieżący] # szczelamy
  return więźniowie[0] # ostatni będą piersiami czy coś

liczba_więźniów = 20
liczba_symulacji = 100000

wyniki = Counter(symulacja(liczba_więźniów) for _ in range(liczba_symulacji))

print("Szanse i numery pierwszej trójki na przeżycie:", [f"{x[0]}:{round(x[1]/liczba_symulacji*100,1)}%" for x in wyniki.most_common(3)])

Po stu tysiącach symulacji wyszło mi:

Szanse i numery pierwszej trójki na przeżycie: ['18:6.8%', '19:6.7%', '17:6.7%']

Oczywiście the more, the merrier, proszę sobie zrobić milion albo i dziesięć milionów symulacji jak ktoś ma cierpliwość.

Wychodzi więc na to, że wybierając plakietkę 17, 18 lub 19 mamy około 6.7% szans na przeżycie. Szału nie ma.

Ponieważ formularz odpowiedzi dopuszcza wyłącznie liczby całkowite (moje niedopatrzenie), postanowiłem uznać za poprawne odpowiedzi 6%, 7% lub 8%.

A jak Wam poszło?

1Jeszcze tego samego dnia pierwsze zgłoszenie nadesłał Cichy Fragles i chociaż numery plakietek wyszły mu całkiem błędne (a więc znalazłszy się w tej konkretnej sytuacji, prawdopodobnie wybrałby złą plakietkę), to formalnie muszę mu tę odpowiedź uznać, bo podał prawdopodobieństwo 7%, a w treści zadania pytałem właśnie o tę liczbę.

2Nazajutrz prawidłową odpowiedź nadesłał Waldek. Jego odpowiedź na drugą zagadkę jest nieco zagadkowa, bo bez żadnych objaśnień a także z dwoma miejscami po przecinku (6.73), co zgadza się z symulacją. Pochwal się, Waldku, w wolnej chwili, jaką metodą dotarłeś do wyniku.

3W niedzielę nadeszło połowiczne rozwiązanie Buttera. Połowiczne, bo Butter pokusił się tylko o rozwiązanie pierwszej zagadki. Co do drugiej - wysłał mi tylko krótką wiadomość, że chwilowo nie ma wystarczająco zapału, może kiedyś się zbierze. Zaliczam połowicznie 🙂

4Rozie przysłał swoje rozwiązanie ciut później, też połowiczne. Nadgryzł pierwszą zagadkę algorytmem trochę dookoła, ale wynik mu wyszedł poprawny. Podobnie jak Butterowi, tu też zaliczam połowicznie.

prisoners = [ n for n in range(1, 21) ]
dead = []

skip = True
while len(dead) < 20:
  for p in prisoners:
    if p not in dead:
      if skip:
        skip = False
      else:
        dead.append(p)
        skip = True
print(dead)

5W okolicach wtorku wieczorem drugą odpowiedź nadesłał Waldek, przy okazji wyjaśniło się, że byle jak zorganizowałem nie tylko pole z odpowiedzią (niemożność wpisania ułamków), ale też miejsce do zamieszczania komentarzy. Na pohybel mi.

Wisienką na torcie waldkowego rozwiązania jest załączony kod, który - zamiast wszechobecnego ostatnimi czasy Pythona - został napisany w Visual Basic-u Delphi:

Function Flawiusz(n: integer): integer;
begin
 if n=1 then begin
  Result:=1;
  Exit;
 end;
 Result:=((Flawiusz(n-1)+Random(2)+1) mod n)+1;
end;

const zakres=10000000;

procedure TForm1.BStartClick(Sender: TObject);
var i, j: integer;
  s: string;
  tRes: array[1..20]of integer;
begin
 Randomize;
 for j:=1 to zakres do
  Inc(tRes[Flawiusz(20)]);

... Liczenie średniej trzech najlepszych wyników i drukowanie...
end;

Wyniki faktycznie dają sporą dokładność (10M prób - nie w kij dmuchał):

Wyniki:
------
1: 622837
2: 306165
3: 302503
4: 454501
5: 306385
6: 389789
7: 398538
8: 375279
9: 432581
10: 435332
11: 465354
12: 501813
13: 525919
14: 569315
15: 605702
16: 637130
17: 667813
18: 678269 <-- maks1
19: 672987 <-- maks2
20: 651788 <-- maks3

Średnia: 0,0667681333333333

https://xpil.eu/azhs

5 komentarzy

 1. 1. To nie VB, lecz Delphi – mój drugi język zaraz po polskim.
  2. Delphi umie kompilować, więc 10 milionów pętli * 20 rekurencji = 200 milionów wywołań funkcji, to tylko 0,9 sekundy.
  3. Funkcja rekurencyjna jest do ogarnięcia, jeśli zacznie się od 1 (a potem to już samo idzie 🙂 )

  1. > To nie VB, lecz Delphi

   Danke – skorygowałem w treści wpisu. Niestety używana przeze mnie wtyczka do formatowania kodu nie ma opcji Delphi (ani Pascal).

 2. Hmm, czemu dookoła? To chyba najbardziej łopatologiczna symulacja. Bo problemu oczywiście nie rozpoznałem, a nawet nie znałem. Wiec właściwego, optymalnego algorytmu nie użyłem.

  Tu ciekawostka, teraz sprawdziłem i ChatGPT co prawda problem rozpoznał, ale dwukrotnie podał błędną odpowiedź (17 i 1, odpowiednio).

  Część druga – brak czasu/zapomniałem. 🙁

  1. Liczba możliwych stanów – owszem, jednak aby policzyć zadanie metodą procesów Markowa potrzebujemy zbudować macierz przejść stanów, łącznie jakieś 274 mld komórek. Owszem, może to nie “astronomiczna” liczba, ale jednak już kłopotliwa do policzenia.

Leave a Comment

Komentarze mile widziane.

Jeżeli chcesz do komentarza wstawić kod, użyj składni:
[code]
tutaj wstaw swój kod
[/code]

Jeżeli zrobisz literówkę lub zmienisz zdanie, możesz edytować komentarz po jego zatwierdzeniu.