Pary dat. Zagadka kalendarzowa.

https://xpil.eu/cip

Mam dwójkę znajomych. Jeden obchodzi swoje urodziny szóstego maja, a drugi trzydziestego listopada.

Szósty maja, czyli 05-06

(albo 06-05 jeżeli użyć durnego systemu zza Wielkiej Wody, akurat w przypadku dzisiejszej zagadki to bez znaczenia).

Trzydziesty listopada, czyli 11-30.

5 + 6 = 11

5 * 6 = 30

Innymi słowy zarówno dzień jak i miesiąc urodzin drugiego znajomego są sumą oraz iloczynem dnia i miesiąca urodzin pierwszego.

Pytanie: ile w roku kalendarzowym istnieje par dat spełniających powyższy warunek?

Dla uściślenia (żeby nie było wątpliwości jak liczyć):

  • kolejność dzień-miesiąc nie ma znaczenia, a więc pierwszy znajomy mógłby równie dobrze urodzić się piątego czerwca,
  • jednak z trzydziestym listopada "paruje się" zarówno szósty maja jak też piąty czerwca, a więc mamy tutaj dwie pary dat, nie jedną,
  • nie ma również znaczenia kolejność suma-iloczyn, a więc dzień w drugiej dacie może być zarówno sumą jak też iloczynem dnia / miesiąca z pierwszej daty. Należy jednak wykorzystać obydwie wartości, a więc jeżeli dzień jest iloczynem, to miesiąc musi być sumą i vice versa.

Rozwiązanie zagadki tutaj.

https://xpil.eu/cip