PchełkiPchełki SQL

Pchełki SQL: suma bieżąca

Trzeci najstarszy zawód świata (zaraz po złodzieju-kombinatorze, wspomnianym niedawno) to prawdopodobnie księgowy. No bo skoro już złodziej-kombinator nazłodzieił i nakombinował, to chciałby teraz wiedzieć, ile tego ma. A że tępy jest jak wojskowy nóż kuchenny, wynajmie sobie w tym celu księgowego.

A taki księgowy to nic, tylko by słupki liczył. A w tych słupkach – sumy bieżące.

 

sum-z-bliska

 

Sumy bieżące, czyli wyliczenie ile mamy czegoś-tam łącznie od początku – nie wiem, roku? tygodnia? świata? W każdym razie od jakiegoś początku. Na przykład suma pensji brutto od początku roku podatkowego – żeby lepiej wyliczyć próg podatku. Albo suma zjedzonych od poniedziałku chrabąszczy, żeby lepiej wyliczyć sumę zjedzonych od poniedziałku chrabąszczy. I tak dalej.

Sumy takie liczy się – na ogół – w jakichś grupach. A więc, dajmy na to, osobno chrabąszcze, osobno dżdżownice. Ewentualnie osobno podatek dochodowy, a osobno korporacyjny. I osobno pensję pana Zdzicha, a osobno pani Reginy. Wiadomo.

Ponieważ już nadałem dzisiejszemu wpisowi status Pchełki SQL, wypadałoby teraz skończyć to teoretyzowanie i przejść do samego gęstego. Zanim jednak umieszczę kod właściwy, jeszcze króciutki wstęp, co właściwie robimy.

Otóż robimy tak: mamy kalendarz (rapotem trzy miesiące, od stycznia do marca 2015). Mamy pięciu klientów (o barwnych nazwach typu Klient 1 czy Klient 3 – można dać się wyszaleć wyobraźni). Klienci przeprowadzają transakcje. I chcemy zrobić listę wszystkich transakcji przeprowadzonych przez wszystkich klientów, ułożoną według klienta i daty, wraz z tygodniowymi sumami bieżącymi dla każdego klienta.

Żeby nam się co poniektórzy Czytelnicy nie czepiali (tak, jak to miało miejsce ostatnim razem), skorzystamy z pomocy CTE w celu wygenerowania losowych danych wejściowych.

A oto i kod:

DECLARE @Data1 DATETIME= '1-Jan-2015' , @Data2 DATETIME= '31-Mar-2015';
WITH  cte_Data
     AS ( SELECT  @Data1 data ,
            DATEPART(WEEK, @Data1) tydzien
        UNION ALL
        SELECT  cte_Data.data + 1 ,
            DATEPART(WEEK, cte_Data.data + 1)
        FROM   cte_Data
        WHERE  cte_Data.data <= @Data2
       ),
    cte_Klient
     AS ( SELECT  1 AS Klient_ID, 'Klient 1' AS Klient
        UNION ALL  SELECT  2 , 'Klient 2'
        UNION ALL  SELECT  3 , 'Klient 3'
        UNION ALL  SELECT  4 , 'Klient 4'
        UNION ALL  SELECT  5 , 'Klient 5'
       ),
    cte_Transakcje
     AS ( SELECT  1 AS Transakcja_ID ,
            FLOOR(RAND() * 5 + 1) AS Klient_ID ,
            DATEADD(DAY, RAND(CHECKSUM(NEWID())) * ( 1 + DATEDIFF(DAY,@Data1, @Data2) ),@Data1) AS Data ,
            FLOOR(RAND() * 1000) AS kwota
        UNION ALL
        SELECT  cte_Transakcje.Transakcja_ID + 1 ,
            FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 5 + 1) AS Klient_ID ,
            DATEADD(DAY, RAND(CHECKSUM(NEWID())) * ( 1 + DATEDIFF(DAY, @Data1, @Data2) ), @Data1) AS Data ,
            FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 100) AS kwota
        FROM   cte_Transakcje
        WHERE  cte_Transakcje.Transakcja_ID <= 1000
       )
  SELECT T.Transakcja_ID ,
      K.Klient ,
      T.Data ,
      D.tydzien ,
      T.kwota ,
      SUM(T.kwota) OVER ( PARTITION BY T.Klient_ID, D.tydzien ORDER BY T.Data ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS kwota_razem_kt,
      SUM(T.kwota) OVER ( PARTITION BY T.Klient_ID ORDER BY T.Data ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS kwota_razem_k
  FROM  cte_Transakcje T
      JOIN cte_Data D ON D.data = T.Data
      JOIN cte_Klient K ON K.Klient_ID = T.Klient_ID
  ORDER BY K.Klient ,
      T.Data
OPTION ( MAXRECURSION 1000 );
Samo gęste widzimy w okolicach ostatniego SELECT, gdzie wykonujemy sumowanie bieżące. Magia tkwi (po raz kolejny) w operatorze PARTTION BY, który od wersji SQL Server 2012 stał się dostępny również dla operatora SUM bez grupowania (proszę zauważyć, że w całym zapytaniu nigdzie nie ma operatora GROUP BY). Dla „starych” SQL-owców może się to wydawać dziwne – jak to, suma bez grupowania? Tymczasem za grupowanie odpowiada tutaj właśnie operator PARTITION BY, który wstępnie dzieli dane na grupy według tygodni i klientów. Następnie mamy ORDER BY, który sortuje dane w każdej grupie rosnąco według daty, wreszcie najciekawsze – operator wybierający wiersze z grupy, czyli ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW. Oznacza to, że do operacji sumowania każdorazowo trafią wszystkie rekordy z bieżącej grupy, począwszy od pierwszego rekordu aż do bieżącego.

Przypomnę jeszcze, że dotychczas takie sumowanie robiło się na ogół w całkiem inny sposób, mianowicie wyliczało się numer kolejny każdego wiersza w grupie za pomocą operatora ROW_NUMBER(), a następnie wykonywało się tzw. SELF JOIN (czyli JOIN z kopią tej samej tabeli) z równoczesnym grupowaniem – efekt był co prawda poprawny, jednak wydajność takiego zapytania spadała proporcjonalnie do kwadratu ilości rekordów, a więc metoda kompletnie nie nadawała się do dużych zbiorów danych. Tu natomiast, ponieważ nie ma GROUP BY ani żadnych JOIN-ów do kopii tej samej tabeli, wydajność jest znacząco lepsza.

Tagi
Pokaż więcej

xpil

Po czterdziestce. Żonaty. Dzieciaty. Komputerowiec. Krwiodawca. Emigrant. Rusofil. Lemofil. Sarkastyczny. Uparty. Mól książkowy. Ateista. Apolityczny. Nie oglądam TV. Uwielbiam matematykę. Walę prosto z mostu. Gram na paru instrumentach. Lubię planszówki. Słucham bluesa, poezji śpiewanej i kapel a'capella. || Kliknij tutaj po więcej szczegółów ||

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
Close