Alternatywne rozwiązanie

Żeby nie było, że jestem stronniczy, i że zawsze wyciągam wielkie armaty na małe muchy, poniżej przedstawiam rozwiązanie zagadnienia wygenerowania wszystkich trzyliterowych kombinacji liter alfabetu łacińskiego bez użycia VBA.

W pierwszym wierszu arkusza, w kolumnach A, B i C wpisujemy po jednej literce A

W komórce C2 wpisujemy formułę:

=IF(C1="Z"; "A"; CHAR(CODE(C1)+1))

W komórce B2 wpisujemy formułę:

=IF(C1="Z"; IF(B1="Z"; "A"; CHAR(CODE(B1)+1)); B1)

Wreszcie w komórce A2 wpisujemy formułę:

=IF(AND(B1="Z"; C1="Z"); CHAR(CODE(A1)+1); A1)

Ostatnim krokiem jest skopiowanie formuł z komórek A2:C2 w dół do wiersza numer 17576.

W tym momencie mamy wygenerowane wszystkie kombinacje trzyliterowe - ale w osobnych kolumnach. Jeżeli chcemy mieć to w jednej kolumnie, trzeba w komórce D1 dopisać formułę:

=A1&B1&C1

po czym skopiować ją w dół aż do wiersza 17576.

Voila!

Leave a Comment

Komentarze mile widziane.

Jeżeli chcesz do komentarza wstawić kod, użyj składni:
[code]
tutaj wstaw swój kod
[/code]

Jeżeli zrobisz literówkę lub zmienisz zdanie, możesz edytować komentarz po jego zatwierdzeniu.