Inne PchełkiPchełki

Pchełki Powershell: Pętla kwadratów

Bierzemy liczbę całkowitą dodatnią.

Podnosimy każdą z jej cyfr do kwadratu

Kwadraty sumujemy

Wynik sumowania poddajemy tej samej operacji: każdą cyfrę podnosimy do kwadratu, kwadraty sumujemy  i tak dalej.

Co z tego wyjdzie?

Otóż albo wyjdzie z tego jedynka, albo trafimy na następującą pętlę:

… 4 => 16 => 37 => 58 => 89 => 145 => 42 => 20 => 4 …

Czemu tak?

Nie mam pojęcia. Ale wiem, jak to zweryfikować dla kilku początkowych liczb, a przy okazji pokazać parę tricków PowerShell.

No to lecimy:

Clear-Host
$petla = @(1,4,16,37,58,89,145,42,20)
$maxkrok = 0
$sumy = New-Object 'System.Collections.Generic.List[int32]'
(1..100000) | ForEach-Object {
  $sprawdz = $_
  $krok = 0
  $suma = 0
  $sumy.Clear()
  while(-Not $petla.Contains($suma)) {
    $suma = 0
    [int[]]$cyfry = $($sprawdz.ToString() -Split "")
    for($i = 0; $i -lt $cyfry.Length; $i++) {
      $suma += ($cyfry[$i] * $cyfry[$i])
    }
    $sprawdz = $suma
    $sumy.Add($suma)
    $krok += 1
  }
  if($krok -gt $maxkrok) {
    $maxkrok = $krok
    Write-Host $_ ":" $krok ":" $sumy
  }
}

Powyższy kod działa w ten sposób, że dla kolejnych liczb zlicza ilość kroków potrzebnych na „wpadnięcie w pętlę” i wyświetla wyniki tylko wtedy, kiedy ilość kroków jest większa, niż poprzednie maksimum. Dzięki temu na ekranie widzimy tylko te „interesujące” przypadki:

1 : 1 : 1
3 : 5 : 9 81 65 61 37
6 : 9 : 36 45 41 17 50 25 29 85 89
112 : 10 : 6 36 45 41 17 50 25 29 85 89
269 : 11 : 121 6 36 45 41 17 50 25 29 85 89
15999 : 12 : 269 121 6 36 45 41 17 50 25 29 85 89

Jak widać między jedynką a stu tysiącami maksymalna ilość kroków potrzebna na „wpadnięcie w pętlę” to 12, dla 15999. Sprawdziłem też liczby większe, aż do miliona – nie ma tam dłuższej pętli.

Teraz kilka objaśnień dla tych z Czytelników, którzy jakimś cudem jeszcze trzymają pion:

Na początku czyścimy ekran za pomocą Clear-Host.

Następnie zapamiętujemy dziewięć „magicznych” wartości (osiem z pętli plus jedynka dziewiąta) w zmiennej $petla.

Zmienna $maxkrok będzie przechowywać największą znalezioną dotychczas liczbę kroków potrzebnych do zapętlenia (zaczynamy od zera).

Wreszcie dla każdej znalezionej pętli będziemy zapamiętywać ciąg kolejnych sum prowadzących do zapętlenia – zrobimy to za pomocą zmiennej $sumy, której deklaracja pokazuje jeden z bardzo ważnych aspektów języka PowerShell, a mianowicie możliwość korzystania z typów danych .Net (w tym przypadku: System.Collections.Generic.List[int32] czyli kolekcja obiektów typu int32). Używamy kolekcji zamiast standardowej powershellowej tablicy, ponieważ kolekcja działa o wiele szybciej.

No i teraz samo gęste, czyli:

(1..100000) – tutaj generujemy „w locie” tablicę wszystkich liczb całkowitych od 1 do 100000, a następnie iterujemy po niej za pomocą ForEach-Object.

Dla każdej liczby zapamiętujemy jej wartość w zmiennej $sprawdz (dla niezorientowanych: $_ to w PowerShell specjalna zmienna dostępna wewnątrz iteratorów, oznaczająca bieżący element iterowanej kolekcji).

Zerujemy zmienne $krok i $suma oraz czyścimy listę zapamiętanych sum (z poprzedniej iteracji).

Następnie – ponieważ wiemy na pewno, że prędzej czy później wpadniemy w pętlę – rozpoczynamy proces liczenia sum, za każdym razem sprawdzając, czy aktualnie wyliczona suma trafiła w pętlę, czy nie: while(-Not $petla.Contains($suma)).

Najpierw zerujemy sumę ($suma = 0), następnie dzielimy zmienną $sprawdz na pojedyncze cyfry za pomocą operatora -Split.

 Uwaga: ponieważ operator -Split wymaga użycia separatora, podanie pustego tekstu "" jako separatora sprawi, że $sprawdz zostanie podzielone na pojedyncze cyfry, czy czym – ponieważ "" występuje też przed pierwszą oraz po ostatniej cyfrze – na początku i na końcu zostanie dopisane 0. Innymi słowy „234” zostanie rozbite na cyfry jako (0,2,3,4,0), a „51203” jako (0,5,1,2,0,3,0). Nam to nie przeszkadza, ponieważ sumujemy kwadraty (kwadrat zera nie zmienia wyniku sumowania), ale warto zapamiętać ten efekt uboczny operatora -Split.
 

W kolejnym kroku sumujemy kwadraty poszczególnych cyfr, a więc otwieramy pętlę: for($i = 0; $i -lt $cyfry.Length; $i++) a następnie podnosimy każdą cyfrę do kwadratu i sumujemy: $suma += ($cyfry[$i] * $cyfry[$i]).

Wreszcie dopisujemy aktualną sumę kwadratów do listy $sumy, przepisujemy sumę do zmiennej $sprawdz (do kolejnego kroku) i zwiększamy licznik kroków o jeden.

Po zakończeniu pętli (a więc po trafieniu na jedną z dziewięciu wartości 1,4,16,37,58,89,145,42 lub 20) sprawdzamy, czy „pobiliśmy rekord” ilości kroków if($krok -gt $maxkrok) i jeżeli tak, zapamiętujemy tę rekordową liczbę kroków w zmiennej $maxkrok oraz wyświetlamy szczegóły „rekordu” na ekran: Write-Host $_ ":" $krok ":" $sumy.

Proste, prawda?

A na zakończenie dodam, że od niedawna mam gorący romans z Visual Studio Code, przez co mój (do niedawna) ulubiony PowerGUI poszedł w odstawkę.

PowerGUI Script Editor: recenzja

Przypuszczam, że za jakiś czas pojawi się tu recenzja tego niezwykle popularnego i dopracowanego, darmowego narzędzia do edycji kodu.

Tagi
Pokaż więcej

xpil

Po czterdziestce. Żonaty. Dzieciaty. Komputerowiec. Krwiodawca. Emigrant. Rusofil. Lemofil. Sarkastyczny. Uparty. Mól książkowy. Ateista. Apolityczny. Nie oglądam TV. Uwielbiam matematykę. Walę prosto z mostu. Gram na paru instrumentach. Lubię planszówki. Słucham bluesa, poezji śpiewanej i kapel a'capella. || Kliknij tutaj po więcej szczegółów ||

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o