Lama Ole powiedział

https://xpil.eu/w0XXR

"No matter how beautiful cars, houses or landscapes may be, they will never deliver the happiness we seek. Every attempt to attain happiness through these things will fail because they simply don't last. The only thing that can ever really be happy is our mind itself."

"Niezależnie od tego jak piękne mogą być samochody, domy lub krajobrazy, nigdy nie dadzą nam one szczęścia jakiego szukamy. Każda próba osiągnięcia szczęścia za pomocą tych rzeczy będzie nieudana, ponieważ rzeczy te są po prostu nietrwałe. Jedyne co kiedykolwiek może być naprawdę szczęśliwe to nasz własny umysł."

https://xpil.eu/w0XXR

Leave a Comment

Komentarze mile widziane.

Jeżeli chcesz do komentarza wstawić kod, użyj składni:
[code]
tutaj wstaw swój kod
[/code]

Jeżeli zrobisz literówkę lub zmienisz zdanie, możesz edytować komentarz po jego zatwierdzeniu.