Pchełki VBA, odcinek 17: Shape

https://xpil.eu/mQ0CN

Kolega spytał mnie niedawno w jaki sposób utworzyć pole tekstowe z zaokrąglonymi rogami, w zadanej komórce. Pole tekstowe ma być sformatowane tak samo jak komórka pod nim.

Rozwiązanie jest względnie proste aczkolwiek stopień komplikacji zależy w dużej mierze od tego jak bardzo owo pole tekstowe ma przypominać przykrywaną przez siebie komórkę. Przykład, który dziś pokażę, będzie pchełką, a więc kodu będzie niewiele. Pole tekstowe będzie miało takie samo formatowanie tekstu oraz kolor tła. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, może sobie rozbudować ten kod o formatowanie krawędzi (obramowania) i czego tam jeszcze.

Najpierw kod:

Sub CreateTextBoxAtCell(r As Excel.Range)
 Dim s As Excel.Worksheet, tb As Shape
 Set s = ThisWorkbook.ActiveSheet
 Set tb = s.Shapes.AddShape(msoShapeRound1Rectangle, r.Left, r.Top, r.Width, r.Height)
 tb.TextEffect.Text = r.Value
 tb.TextEffect.FontBold = r.Font.Bold
 tb.TextEffect.FontItalic = r.Font.Italic
 tb.TextEffect.FontName = r.Font.Name
 tb.TextEffect.FontSize = r.Font.Size
 tb.Fill.ForeColor.RGB = r.Interior.Color
 tb.Visible = msoCTrue
End Sub

Teraz krótkie objaśnienie:

Sub CreateTextBoxAtCell(r As Excel.Range)

Procedura o nazwie CreateTextBoxAtCell (czyli po naszemu UtwórzPoleTekstoweWKomórce), z jednym parametrem r typu Excel.Range (czyli komórka lub zakres komórek).

Dim s As Excel.Worksheet, tb As Shape

Tu deklarujemy dwie zmienne: s typu Worksheet (przyda się za chwilę) oraz tb typu Shape. Skrót "tb" oznacza tutaj "textbox" chociaż tak naprawdę wstawiany obiekt nie będzie typu TextBox tylko ShapeRound1Rectangle, ale nie szkodzi)

Set s = ThisWorkbook.ActiveSheet

Tutaj ustawiamy zmienną s na aktualnie aktywnym skoroszycie.

Set tb = s.Shapes.AddShape(msoShapeRound1Rectangle, r.Left, r.Top, r.Width, r.Height)

A tutaj dzieje się magia właściwa. Wywołujemy metodę AddShape kolekcji Shapes bieżącego skoroszytu, a jej wynik (będący obiektem klasy Excel.Shape, a dokładniej mówiąc referencją na ten obiekt) zwracamy do zmiennej tb. Po ludzku mówiąc, wstawiamy "coś" do naszego arkusza, i od tej pory możemy się z tym "czymś" komunikować za pomocą zmiennej tb.

A co konkretnie wstawiliśmy? Wstawiliśmy msoShapeRound1Rectangle czyli zaokrąglony prostokąt. Współrzędne górnego lewego narożnika tego prostokąta pokrywają się ze współrzędnymi zadanej komórki (r.Left, r.Top), podobnie jak jego długość i szerokość (r.Width, r.Height).

Dodam jeszcze, że metoda AddShape tworzy domyślnie obiekt ukryty (niewidoczny), trzeba go potem "odkryć" osobną instrukcją. Ale po kolei:

 tb.TextEffect.Text = r.Value
 tb.TextEffect.FontBold = r.Font.Bold
 tb.TextEffect.FontItalic = r.Font.Italic
 tb.TextEffect.FontName = r.Font.Name
 tb.TextEffect.FontSize = r.Font.Size
 tb.Fill.ForeColor.RGB = r.Interior.Color

Tutaj ustawiamy wszystkie opcje formatowania wyglądu naszego nowo wstawionego prostokąta, a jako jego treść (tb.TextEffect.Text) wpisujemy zawartość naszej komórki (r.Value). Jeżeli ktoś czuje się na siłach, może do tej listy dopisać jeszcze formatowanie obramowania, jakieś przezroczystości, kolor tekstu i inne opcje formatowania. Sky is the limit...

tb.Visible = msoCTrue

Tutaj "odkrywamy" nasz prostokąt, czyli pokazujemy go światu.

Na zakończenie przykład wywołania powyższej procedury:

CreateTextBoxAtCell Range("C17")

Takie wywołanie spowoduje utworzenie nad komórką C17 prostokąta z zaokrąglonymi rogami oraz formatowaniem i tekstem skopiowanymi z tejże komórki.

https://xpil.eu/mQ0CN

3 komentarze

 1. A wiesz może jak w vba odczytać współrzędne (np. jednego z rogów) dowolnego obiektu shapes? Jednym słowem mam już dodany jakiś obiekt typu shapes i chciałbym napisać kod, który zwróci mi jego współrzędne.

  1. Obiekt klasy Excel.Shape ma właściwości Top i Left, które określają położenie górnego lewego narożnika prostokąta opisanego na tym obiekcie:

   Sub test1()
     Dim shp As Excel.Shape
     Set shp = ThisWorkbook.Worksheets(1).Shapes(1)
     Debug.Print shp.Left
     Debug.Print shp.Top
   End Sub
   

Leave a Comment

Komentarze mile widziane.

Jeżeli chcesz do komentarza wstawić kod, użyj składni:
[code]
tutaj wstaw swój kod
[/code]

Jeżeli zrobisz literówkę lub zmienisz zdanie, możesz edytować komentarz po jego zatwierdzeniu.