Białe i czarne punkty. Prościutka zagadka na rozgrzanie neuronów.

https://xpil.eu/wbn

Na płaszczyźnie znajduje się nieskończenie wiele punktów[citation needed].

Pewien bardzo sprytny gość pomalował każdy z tych punktów na jeden z dwóch kolorów: biały albo czarny. Jak konkretnie? Nie wiadomo. Wiemy tylko, że każdy z nieskończenie wielu punktów na płaszczyźnie jest albo biały, albo czarny. Tertium non datur.

Zadanie: proszę wykazać, że na tej płaszczyźnie istnieje nieskończenie wiele par punktów takich, że (A) są one od siebie odległe dokładnie o 1 oraz (B) mają one taki sam kolor.

Rozwiązanie zagadki tutaj.

https://xpil.eu/wbn