Home / Pchełki / Pchełki Python: sumujemy potęgi cyfr, przypadek ogólny

Pchełki Python: sumujemy potęgi cyfr, przypadek ogólny

Ostrzegam lojalnie: to jest dość długi wpis o dodawaniu i potęgowaniu. Jeżeli masz uczulenie na dodawanie i potęgowanie, przed lekturą posmaruj się jakąś antyhistaminą albo po prostu czytaj z zamkniętymi oczyma 😉


Jeżeli ktoś jeszcze pamięta niedawny wpis o rekurencyjnym sumowaniu kwadratów cyfr liczb naturalnych, z pewnością ucieszy się[citation needed], że temat można potraktować szerzej. Zamiast bowiem ograniczać się do kwadratów, można sobie zadać pytanie: a co z wyższymi potęgami?

Przy okazji takich rozmyślań poćwiczymy sobie też programowanie w Pythonie. Ale to za chwilę. Najpierw przypomnę Czytelnikowi o sssso właśśśśsiwie chozzzzzi.

Chodzi o to, że bierzemy dowolną liczbę naturalną, następnie podnosimy każdą jej cyfrę do kwadratu, kwadraty sumujemy, a wynik tego sumowania poddajemy dokładnie tej samej operacji. Czyli: sumujemy kwadraty cyfr. I znów, i jeszcze raz. W efekcie albo dostaniemy jedynkę (która już pozostanie jedynką), albo wpadniemy w pętlę 4 => 16 => 37 => 58 => 89 => 145 => 42 => 20 => 4 => 16 => i tak w kółko.

Innej możliwości nie ma.

Ale skąd właściwie wiemy, że zawsze wpadniemy w pętlę niezależnie od tego, od jak wielkiej liczby zaczniemy?

A no stąd, że dla dowolnej liczby \(n\)-cyfrowej, suma kwadratów cyfr może wynieść maksymalnie \(n*9^2\) – i nastąpi to tylko w sytuacji, kiedy liczba będzie się składać z samych dziewiątek. W każdym innym przypadku suma kwadratów będzie mniejsza.

Innymi słowy dołożenie kolejnej cyfry zwiększy sumę kwadratów o nie więcej, niż 81, za to samą liczbę zwiększy co najmniej dziesięciokrotnie. Ponieważ sumowanie nie ma szans w wyścigach z mnożeniem, nigdy nie wyjdziemy powyżej liczb trzycyfrowych. Jeżeli bowiem weźmiemy liczbę czterocyfrową, nawet największą możliwą, to i tak suma kwadratów jej cyfr wyniesie zaledwie \(4*9^2=324\).

Skoro więc jesteśmy ograniczeni od góry, to prędzej czy później trafimy na taką liczbę, która już wcześniej mieliśmy – i wpadniemy w cykl.

Jaki konkretnie będzie to cykl, a także ile różnych cykli jest możliwych – to już inna para kaloszy. Ale widzimy, że cykl jest gwarantowany jak śmierć i podatki.

A jeżeli weźmiemy trzecie potęgi zamiast drugich?

Rozumowanie jest identyczne! \(9^3=243\) – o tyle maksymalnie wzrośnie suma kwadratów cyfr liczby, do której dołożymy jedną cyfrę, a wartość tej liczby wzrośnie co najmniej dziesięciokrotnie.

A czwarte potęgi? A siódme?

Nie ma znaczenia, które potęgi będziemy sumować, za każdym razem będzie tak, że kolejny wyraz będzie szedł w dół, aż dojdziemy do pewnej minimalnej liczby cyfr (większej dla większych wykładników, ale zawsze skończonej), powyżej której już nie wyskoczymy. A skoro jest limit, to prędzej czy później pojawi się pętla.

Jeżeli, Czytelniku, zgadzasz się z powyższymi rozważaniami (tak, wiem, rasowy matematyk pewnie już by eksplodował z nerwów, za dużo tu dłużyzn i opisów przyrody), to zerknijmy sobie teraz na konkrety.

Najpierw napiszemy sobie prościutką funkcję, która dla zadanej liczby x i wykładnika n zwróci sumę n-tych potęg cyfr tej liczby:

def suma_poteg_cyfr(liczba, wykladnik):
  suma = 0
  while liczba > 0:
    suma += (liczba % 10) ** wykladnik
    liczba = liczba // 10
  return(suma)

Dla niewtajemniczonych: % to w Pythonie reszta z dzielenia, // to dzielenie całkowite (z zaokrągleniem w dół do najbliższej całości), wreszcie ** to operator potęgowania.

Sprawdźmy, czy nasza funkcja działa:

print(suma_poteg_cyfr(12, 2))
print(suma_poteg_cyfr(24, 3))
print(suma_poteg_cyfr(578, 4))
Wynik:

5
72
7122

Działa!

Lecimy dalej. Skoro umiemy policzyć sumę n-tych potęg cyfr zadanej liczby, spróbujmy teraz nakarmić węża jego własnym ogonem, czyli wrzucić tę sumę na wejście tej samej funkcji i robić to tak długo, aż trafimy na powtórzenie:

def lista_sum(liczba, wykladnik):
  sumy = []
  while True:
    suma = suma_poteg_cyfr(liczba, wykladnik)
    if suma in sumy:
      sumy.append(suma)
      return(sumy)
    sumy.append(suma)
    liczba = suma
Funkcja ta działa w ten sposób, że buduje sobie listę kolejnych sum tak długo, aż natrafi na sumę, która już wcześniej wystąpiła. Dodaje tę powtórzoną sumę na koniec listy i zwraca całą listę.

W ten sposób wiemy, która suma spowodowała wpadnięcie w pętlę – będzie to jedyny element listy, który pojawi się w niej dwukrotnie. Raz gdzieś „w środku” i raz na samym końcu.

Sprawdźmy:

print(lista_sum(12, 2))
print(lista_sum(24, 3))
print(lista_sum(578, 4))
Wynik:

[5, 25, 29, 85, 89, 145, 42, 20, 4, 16, 37, 58, 89]
[72, 351, 153, 153]
[7122, 2434, 609, 7857, 9523, 7283, 6594, 8738, 10674, 3954, 7523, 3123, 179, 8963, 12034, 354, 962, 7873, 8979, 19619, 14420, 529, 7202, 2433, 434, 593, 7267, 6114, 1554, 1507, 3027, 2498, 10929, 13139, 6725, 4338, 4514, 1138, 4179, 9219, 13139]
Widzimy, że dla naszych przykładowych danych funkcja działa poprawnie. Kombinacja 12 / 2 skończyła się znaną nam już pętlą …89, 145, 42, 20, 4, 16, 37, 58, 89…, kombinacja 24 / 3 weszła w pętlę 153 (1 + 125 + 27 = 153), wreszcie kombinacja 578 / 4 wpadła – po dłuższej wędrówce – w pętlę …13139, 6725, 4338, 4514, 1138, 4179, 9219, 13139…

Pytanie – co dalej? Jak wykorzystać to narzędzie? Co ciekawego można z niego wycisnąć?

Możemy na przykład spróbować policzyć długość cyklu w ciągu sum, oczywiście przy założeniu, że ów ciąg był wygenerowany powyższą funkcją (a więc, ostatni element listy jest jedynym, który się powtarza):

def dlugosc_cyklu(sumy):
  return(len(sumy) - sumy.index(sumy[-1]) - 1)

Ta króciutka, jednolinijkowa funkcja działa bardzo prosto: bierze ostatni element listy (w Pythonie ostatni element ma indeks -1), a następnie wyszukuje go na liście sum, i na koniec odejmuje pozycję znalezionego elementu od długości całej listy (i zmniejsza wynik o jeden).

Zobaczmy jak to działa na przykładzie sumy kwadratów startującej od 12:

Funkcja lista_sum zwróci nam [5, 25, 29, 85, 89, 145, 42, 20, 4, 16, 37, 58, 89]

sumy[-1] czyli ostatni element listy to 89

Wyrażenie sumy.index(89) zwróci nam indeks (pozycję) pierwszego napotkanego elementu o wartości 89, czyli 4 (w Pythonie listy numerowane są od zera).

Długość całej listy to 13

13 – 4 – 1 = 8 – i to jest dokładnie długość cyklu rozumiana jako ilość „kroków”, które trzeba przejść między kolejnymi elementami cyklu, żeby natrafić na element, z którego się wystartowało.

Proste?

No, powiedzmy…

Co by tu jeszcze…

Poniższy kod zwróci nam listę długości kolejnych (coraz dłuższych) cykli znalezionych dla poszczególnych wykładników (od 2 do 10), wraz z liczbą, która do danego cyklu doprowadziła. Ale – uwaga – z pominięciem pętelek jednoelementowych (czyli na przykład …1 => 1 => 1… czy …153 => 153 => 153…)

Kod:

print("W, L, DC")
for wykladnik in range(2, 11):
  najdluzsza = 2  
  for liczba in range(1,10000):
    sumy = lista_sum(liczba, wykladnik)
    dc = dlugosc_cyklu(sumy)
    if(dc > najdluzsza):
      print("{}, {}, {}".format(wykladnik, liczba, dc))
      najdluzsza = dc
Wyniki:

W, L, DC
2, 2, 8
3, 4, 3
4, 2, 7
5, 2, 12
5, 3, 22
5, 7, 28
6, 2, 10
6, 3, 30
7, 2, 92
8, 2, 25
8, 3, 154
9, 2, 30
9, 3, 93
10, 2, 17
10, 3, 123

Nagłówki „W”, „L” i „DC” oznaczają, odpowiednio, „Wykładnik”, „Liczba”, „Długość Cyklu”. Wyniki są… nudne, w zasadzie. Wygląda na to, że najdłuższy cykl odnaleziono dla wykładnika równego 8 (zaczynając od trójki, natrafimy w końcu na cykl 154-elementowy). „Najbiedniej” wyglądają wykładniki 3 i 7, które mają tylko po jednym cyklu.

A gdyby sprawę jeszcze bardziej skomplikować?

Zamiast używać stałego wykładnika, uzależnijmy jego wartość od ostatniej cyfry aktualnie sprawdzanej liczby. A więc dla liczby 72 policzymy sumę kwadratów, dla 83 – trzecich potęg – a dla 98712636 – szóstych. I tak dalej.

Czy nadal gwarantowane jest wpadnięcie w ciąg cykliczny?

Na pewno! Przekształcenie w dalszym ciągu jest deterministyczne, a także istnieje maksimum, o jakie może wzrosnąć liczba po dodaniu jednej cyfry (\(9^9\)). Zweryfikujmy to dla kilku początkowych liczb.

Najpierw funkcja:

def lista_sum_dziwna(liczba):
  sumy = []
  while True:
    wykladnik = liczba % 10
    suma = suma_poteg_cyfr(liczba, wykladnik)
    if suma in sumy:
      sumy.append(suma)
      return(sumy)
    sumy.append(suma)
    liczba = suma
Funkcja jest prawie identyczna z lista_sum, jedyne „udziwnienie” to zmiana wykładnika w każdym przejściu pętli.

Wyniki?

Zaskakujące! Wygląda na to, że za każdym razem wpadamy w pętlę dwuelementową …27 => 823671 => 27…

Sprawdźmy dla pierwszej dziesiątki:

for i in range(2, 11):
  print(i, lista_sum_dziwna(i))

Wynik:

2 [4, 256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
3 [27, 823671, 27]
4 [256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
5 [3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
6 [46656, 159689, 921089528, 120039012, 100, 3, 27, 823671, 27]
7 [823543, 763, 586, 324425, 5480, 4, 256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
8 [16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
9 [387420489, 696754035, 98925, 154023, 225, 3189, 521657901, 36, 47385, 53967, 5966760, 7, 823543, 763, 586, 324425, 5480, 4, 256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
10 [2, 4, 256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]

Dziewiątce wpadnięcie w pętlę (…27, 823671, 27…) zajęło ponad 30 kroków, ale też tam trafiła.

Sprawdźmy kilka większych liczb :

for i in range(10000, 10011):
  print(i, lista_sum_dziwna(i))

Wynik:

10000 [5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
10001 [2, 4, 256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
10002 [5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
10003 [28, 16777472, 253, 160, 3, 27, 823671, 27]
10004 [257, 901796, 1227188, 39319747, 11233783, 946, 582193, 1402, 21, 3, 27, 823671, 27]
10005 [3126, 47450, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
10006 [46657, 1477924, 11892, 151, 7, 823543, 763, 586, 324425, 5480, 4, 256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
10007 [823544, 5330, 4, 256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
10008 [16777217, 3574238, 23011556, 78701, 23, 35, 3368, 18469954, 19652, 147, 839928, 119654691, 42, 20, 2, 4, 256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
10009 [387420490, 9, 387420489, 696754035, 98925, 154023, 225, 3189, 521657901, 36, 47385, 53967, 5966760, 7, 823543, 763, 586, 324425, 5480, 4, 256, 62345, 12200, 5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]
10010 [5, 3125, 3401, 8, 16777216, 446325, 13224, 370, 3, 27, 823671, 27]

To samo!

Sprawdźmy ostatni element każdej listy sum od dwóch do miliona:

for i in range(2, 1000001):
  l = lista_sum_dziwna(i)[-1]
  if(l not in [27, 823671]):
    print(i, l)

Na wyjściu zaczęło pojawiać się całkiem sporo śmiecia! A więc 27, 823671, 27 to nie jest jedyny cykl!

Okazało się, że jeżeli ciąg sum trafi na 153, to się zapętla na 153 (pamiętamy tę liczbę z okolic początku tego wpisu, prawda?)

Ponadto okazuje się, że podobnie sytuacja wygląda z liczbami 1634 oraz 9474, których sumy czwartych potęg cyfr dają w wyniku, odpowiednio, 1634 i 9474 😉 Mamy więc odkryte trzy cykle jednoelementowe.

Coś jeszcze?

9800817 to kolejny cykl jednoelementowy (suma siódmych potęg cyfr daje tę sama liczbę)

I… w zasadzie to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy milion.

Szukamy dalej?

Nieeee, nudy.

A co, jeżeli zamiast ostatniej cyfry, jako wykładnika użyjemy cyfry pierwszej?

Funkcja:

def lista_sum_dziwna2(liczba):
  sumy = []
  while True:
    wykladnik = liczba // 10**(int(log(liczba, 10)))
    suma = suma_poteg_cyfr(liczba, wykladnik)
    if suma in sumy:
      sumy.append(suma)
      return(sumy)
    sumy.append(suma)
    liczba = suma

(UWAGA! żeby to zadziałało, musimy na samym początku naszego skryptu dopisać: from math import log)

Sprawdźmy, czy faktycznie działa:
print(lista_sum_dziwna2(2))
print(lista_sum_dziwna2(3))
print(lista_sum_dziwna2(4))
print(lista_sum_dziwna2(5))
print(lista_sum_dziwna2(6))
Wynik:

[4, 256, 65, 62281, 308929, 2005, 29, 85, 17167841, 35, 152, 8, 16777216, 37, 370, 370]
[27, 53, 3368, 782, 2920823, 166, 13, 4, 256, 65, 62281, 308929, 2005, 29, 85, 17167841, 35, 152, 8, 16777216, 37, 370, 370]
[256, 65, 62281, 308929, 2005, 29, 85, 17167841, 35, 152, 8, 16777216, 37, 370, 370]
[3125, 161, 8, 16777216, 37, 370, 370]
[46656, 4769, 10514, 11, 2, 4, 256, 65, 62281, 308929, 2005, 29, 85, 17167841, 35, 152, 8, 16777216, 37, 370, 370]
Wygląda na to, że wszystko się kończy na 370. Hmmm…

for i in range(2, 1000):
  l = lista_sum_dziwna2(i)[-1]
  if(l != 370):
    print(i, l)
Wynik: dużo śmiecia. Odkrywamy, że:

– Liczby zaczynające się jedynką, których suma cyfr daje 10, zapętlają się na jedynce. Logiczne!
– Ponieważ istnieją liczby, których suma potęg cyfr jest liczbą zaczynającą się od 1, o sumie cyfr 10, one też skończą jako jedynka. Przykład: 1747 albo 387420490.

Odsiewamy w takim razie wszystkie przypadki kończące się cyklem jedynkowym:

for i in range(2, 1000):
  l = lista_sum_dziwna2(i)[-1]
  if(l not in [1, 370]):
    print(i, l)
Wynik:

317 371
371 371
Aha! Czyli jest wyjątek. Niewielki i w miarę oczywisty - ale jest.

A co się dzieje powyżej tysiąca?

for i in range(1000, 10000):
  l = lista_sum_dziwna2(i)[-1]
  if(l not in [1, 370, 371]):
    print(i, l)

Jest odkrycie! Startując od 5449, trafiamy na nietrywialną pętlę:

[64222, 50944, 64222]

Jest to jedyne ciekawe znalezisko poniżej 10000. Zajrzyjmy, co dzieje się między 10K a 1M:

for i in range(10000, 1000001):
  l = lista_sum_dziwna2(i)[-1]
  if(l not in [1, 370, 371, 64222]):
    print(i, l)

Okazuje się, że bardzo dużo liczb ląduje w pętli zakończonej na 54748 lub na 50944.

54748 jest przypadkiem trywialnym (jest sumą piątych potęg swoich własnych cyfr), natomiast 50944 to pętelka dwuelementowa:

[50944, 64222, 50944]

Skoro tak dobrze nam idzie, może zajrzymy w zakres 1M - 10M?

Hmmm...

for i in range(1000000, 10000001):
  l = lista_sum_dziwna2(i)[-1]
  if(l not in [1, 370, 371, 64222, 54748, 50944]):
    print(i, l)

Cisza. A więc sześć przypadków szczególnych to wszystkie "interesujące" wydarzenia - zakładam, że ponieważ dziewiątka jest najwyższym możliwym wykładnikiem, powyżej 10M nie ma już żadnych "nowinek".

Na zakończenie jeszcze jeden eksperyment, też całkiem podobny do poprzednich. Będziemy sumować potęgi, tylko wykładnik będziemy dobierać w nieco inny sposób: największa z cyfr. A więc dla 132 będzie to \(1^3+3^3+2^3\) a dla 787 - \(7^8+8^8+7^8\). I tak dalej.

Funkcja generująca listę sum:

def lista_sum_dziwna3(liczba):
  sumy = []
  while True:
    wykladnik = int(max(str(liczba)))
    suma = suma_poteg_cyfr(liczba, wykladnik)
    if suma in sumy:
      sumy.append(suma)
      return(sumy)
    sumy.append(suma)
    liczba = suma

Sprawdzamy, czy działa: print(lista_sum_dziwna3(2)).

Wynik?

O żeż...

 [4, 256, 62345, 67170, 1927023, 427794804, 603132375, 1188294, 656118603, 22213252, 3529, 389393809, 1430755972, 472316293, 438154327, 23077093, 468167581, 43134628, 18601283, 35240867, 24684611, 20267778, 35751747, 2645451, 86163, 20143010, 355, 6493, 397780012, 602365627, 1743919, 815476414, 24808868, 68854272, 41455522, 11488, 33619970, 825311648, 35697028, 574042840, 23129506, 399472018, 949694653, 1184913955, 913246786, 582429556, 537838456, 41858757, 45930821, 523873682, 41403108, 16914851, 533931185, 525603518, 19635525, 403377756, 2849448, 656642889, 688304814, 52148898, 792289455, 953581731, 565937442, 442302525, 8637, 24228194, 522164042, 70666, 1663351, 110397, 427793781, 642981378, 706569588, 720271194, 468390873, 706588758, 64322116, 98267, 572070032, 1727654, 2021660, 93441, 387964461, 582691188, 802105008, 33945314, 389956952, 1310483336, 18548614, 35755747, 2723575, 1805779, 604298557, 576238426, 26364483, 20280898, 790074697, 906241639, 795278710, 644652676, 2054308, 17240194, 428298898, 1311975058, 565917760, 492189346, 919680886, 1197649555, 831393802, 655915507, 445664293, 410335633, 69294, 785181330, 39722982, 949433532, 777377952, 591161844, 534193329, 777115809, 644652165, 179475, 470342973, 468691869, 1073771667, 3856233, 18867396, 716384628, 42750819, 564207606, 1757988, 738516285, 41786917, 612685273, 26298948, 1053617298, 574042842, 23129762, 437873012, 28385733, 39729797, 1283342483, 33705700, 1729585, 565898587, 846364351, 20671268, 25901762, 439805942, 911556314, 401686265, 22272482, 22608833, 35247682, 24684867, 42809793, 949694652, 1184894784, 831213714, 22620934, 397781548, 738798112, 736583356, 26702182, 24222402, 592, 389374126, 572371543, 1824223, 16850082, 35624930, 399753332, 817226954, 574285814, 40231812, 16849827, 706549905, 829440675, 574547445, 1946997, 1212954915, 779010399, 1242988365, 668169618, 696166731, 468104565, 21048771, 28372612, 24228963, 531999276, 1214666091, 417916236, 448211829, 656381259, 545720055, 1152555, 12534, 4425, 5205, 6282, 18457344, 23135812, 17181477, 34137158, 23011302, 72, 823671, 24228451, 17299682, 959491034, 1164758564, 26813573, 24625637, 1480367, 24293731, 428076631, 25973603, 439844795, 952171553, 433653668, 22291908, 909060243, 785201013, 22939461, 785201526, 25003396, 399491188, 1430978752, 604580896, 678226606, 29260993, 1172359870, 604318753, 24690917, 825534938, 660064217, 1679864, 582409361, 533951378, 565957124, 443973824, 562818134, 35697028]

Lista jest długa. Naprawdę długa. Cykl też jest niemały:

l = lista_sum_dziwna3(2)
print(dlugosc_cyklu(l))

Wynik: 204

Nie dziwi mnie to. Ponieważ na wykładnik zawsze wybieramy maksymalną cyfrę, należy się spodziewać wysokich wykładników, a więc też dłuższych liczb, stąd też zapętlenia będą dłuższe.

Rzućmy teraz okiem na wartości, na których się zapętla. Do pierwszej setki, razem z długościami pętli:

for i in range(2, 101):
  l = lista_sum_dziwna3(i)
  print(i, dlugosc_cyklu(l), l[-1])

Pobieżne przejrzenie wyników mówi mi, że istnieje bardzo niewiele pętli:
- Jedna, która już znamy z przykładu z dwójką (ta na 204 elementy)
- Jedna z jedynką (przypadki trywialne, dla 10, 100 itd)
- Dwie trywialne ("jednokrokowe") pętle dla liczb 24678051 i 24678050, które są sumami ósmych potęg swoich cyfr.

Powtarzając eksperyment dla drugiej setki liczb zaobserwujemy jeszcze dodatkową trywialną pętlę dla 4150

Ciekawiej zaczyna się robić w zakresie do tysiąca:

for i in range(200, 1000):
  l = lista_sum_dziwna3(i)
  if(l[-1] not in [24678050, 24678051, 4150] and dlugosc_cyklu(l) != 204):
    print(i, dlugosc_cyklu(l), l[-1])

Okazuje się, że istnieje pętla czteroelementowa ... - 531997741 - 857783146 - 47226373 - 1948036 - 531997741 - ...

print(lista_sum_dziwna3(349))
[387702316, 29999813, 1683919880, 1187591543, 566179904, 837565247, 30840037, 22620675, 1461924, 398022987, 1083650748, 41461572, 1214502, 4215, 4182, 16843009, 531997741, 857783146, 47226373, 1948036, 531997741]

Powyżej 1000 zaobserwować można kilka dodatkowych pętli, w tym dwie nietrywialne (jedna 3-elementowa i jedna 11-elementowa). Ale przyznam się szczerze, że pisanie tego artykułu zmęczyło mnie już na tyle, że odszukanie tych pętli (oraz, być może, poszukiwanie innych ciekawostek związanych z sumami potęg cyfr) pozostawię już Czytelnikowi.

Nuda, panie...


About xpil

Po czterdziestce. Żonaty. Dzieciaty. Komputerowiec. Krwiodawca. Emigrant. Rusofil. Lemofil. Sarkastyczny. Uparty. Mól książkowy. Ateista. Apolityczny. Nie oglądam TV. Uwielbiam matematykę. Walę prosto z mostu. Gram na paru instrumentach. Lubię planszówki. Słucham bluesa, poezji śpiewanej i kapel a'capella. || Kliknij tutaj po więcej szczegółów ||

Check Also

Pchełki VBA: rysujemy spiralę Ulama w Excelu

Czytelnicy piszą, redakcja odpowiada, czyli jak za pomocą całkiem paskudnego kodu VBA narysować w Excelu spiralę Ulama.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
%d bloggers like this: