Pchełki VBA: rysujemy spiralę Ulama w Excelu

Excel to wspaniałe narzędzie. Możemy w nim robić całkiem zaawansowane rzeczy: modele statystyczne, finansowe, symulacje, nawet średnią z kilku liczb jak się dobrze postaramy. No wypas.

Do rysowania piksel po pikselu Excel nadaje się jak pantograf do wyrabiania masła. Da się, ale co się człowiek przy tym namęczy to jego.

Niemniej jednak na niedawną prośbę jednego ze stałych czytelników blogu oto prezentuję WSWAJDMDRSUWE (Wolny, Słabo Wyglądający, Ale Jednak Działający Moduł Do Rysowania Spirali Ulama W Excelu):

  
Option Explicit

Public Sub Ulam1(ByVal r As String, ByVal maxn As Long)
' r: adres srodka spirali
' maxn: do ilu liczymy
  Dim n As Long ' aktualna liczba (1..maxn)
  Dim k As Integer ' dlugosc aktualnej krawedzi
  Dim dx As Integer, dy As Integer ' kierunek kolejnego kroku; dx w poziomie, dy w pionie (dodatnie: prawo-gora, ujemne: lewo-dol)
  Dim i As Long ' skrypt bez i jest jak ryba bez roweru
  
  Dim sh As Excel.Range ' sh od "snake head" czyli robocza komorka w ktorej aktualnie jestesmy
  
  Set sh = Range(r) ' zaczynamy od srodka
  dx = 0 'zaczynamy od ruchu w gore
  dy = 1
  k = 1 'o jeden krok
  
  ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells.Clear
  ActiveWindow.Zoom = 10
  ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells.ColumnWidth = 5
  ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells.RowHeight = 24
  
  Do While n < = maxn
    For i = 1 To k
      sh.Value = n
      If CzyPierwsza(n) Then
        sh.Interior.Color = RGB(0, 0, 0)
        sh.Font.Color = RGB(255, 255, 255)
      Else
        sh.Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
        sh.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
      End If
      n = n + 1
      If n Mod 100 = 0 Then DoEvents
      Set sh = sh.Offset(-dy, dx)
    Next i
    ' koniec krawedzi - zakrecamy
    If dx = 0 And dy = 1 Then 'gora=>prawo
      dx = 1
      dy = 0
    ElseIf dx = 0 And dy = -1 Then ' dol=>lewo
      dx = -1
      dy = 0
    ElseIf dx = 1 And dy = 0 Then ' prawo=>dol, krawedz + 1
      dx = 0
      dy = -1
      k = k + 1
    ElseIf dx = -1 And dy = 0 Then ' lewo=>gora, krwedz + 1
      dx = 0
      dy = 1
      k = k + 1
    Else ' cos sie spiertenteges
      MsgBox "!", vbOKOnly + vbExclamation
      End
    End If
  Loop
End Sub

Public Function CzyPierwsza(ByVal n As Long) As Boolean
  If n < 2 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n = 2 Or n = 3 Then CzyPierwsza = True
  ElseIf n Mod 2 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 3 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 5 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 7 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 11 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 13 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 17 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 19 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 23 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 29 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 31 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 37 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 41 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 43 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  ElseIf n Mod 47 = 0 Then
    CzyPierwsza = False
  Else
    Dim p As Integer ' pierwiastek
    p = Sqr(n) + 1
    Dim i As Integer
    For i = 53 To p Step 2
      If n Mod i = 0 Then
        CzyPierwsza = False
        Exit Function
      End If
    Next i
    CzyPierwsza = True
  End If
End Function
   

Ponieważ jestem leniwy, nie będę tu omawiał całego skryptu. Dodam tylko, że nieelegancka jest nie tylko pętla główna, ale również metoda sprawdzania pierwszości liczb (od 2 do 2207 mamy zakodowane na stałe sito Eratostenesa, powyżej tego po prostu sprawdzamy podzielność przez kolejne nieparzyste od 53 w górę aż do pierwiastka ze sprawdzanej liczby). Jednak skrypt jakimś cudem działa, więc chociaż trochę się wstydzę, to jednak go tu prezentuję.

Efekt końcowy (dla 10000 elementów) wygląda tak:

Dla 50000 – tak:

(przeskalowane 50% w dół)

A tu 230000 (więcej zasadniczo nie ma sensu, bo się nie mieści na ekranie):

Zapisz się
Powiadom o
guest
13 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
13
0
Zapraszam do skomentowania wpisu.x
()
x