Prosta zagadka na początek 2024 roku

https://xpil.eu/9f6g

Istnieje wiele prostopadłościanów o długościach krawędzi będących liczbami całkowitymi, których główna przekątna ma długość 2024.

Pytanie: który z nich ma największą objętość?

Pytanie bonusowe: który z nich ma najmniejszą objętość?

Zadanie bonusowe na sterydach: Znajdź odpowiedź na pierwsze pytanie (maksymalizacja objętości) "na piechotę" tj. bez posługiwania się komputerem, wyłącznie za pomocą kartki i ołówka.

Rozwiązanie zagadki tutaj.

https://xpil.eu/9f6g