Zagadka matematyczna z hakiem

https://xpil.eu/erv

Dziś zagadka raczej egzotyczna. Nie liczę na zbyt duży odzew, ale może, a nuż?

Poniższych sześć liczb tworzy pewien bardzo precyzyjnie określony ciąg logiczny.

Należy podać liczbę numer siedem tego ciągu.

Dodam dla u{łatw|trudn}ienia, że ciąg ów jest nieskończony i rośnie dość szybko (acz nieregularnie), co zresztą widać po tych kilku pierwszych wyrazach.

A oto nasz ciąg:

10, 138, 2121, 3497, 88009, 176452, ?

P.S. W zasadzie powinienem był poczekać z tą zagadką mniej więcej miesiąc, wtedy byłaby bardziej na czasie, ale mi się nie chciało.

Rozwiązanie tutaj.

https://xpil.eu/erv