The weak twin primes conjecture states that there are infinitely many pairs of primes. The strong twin primes conjecture states that every prime p has a twin prime (p+2), although (p+2) may not look prime at first. The tautological prime conjecture states that the tautological prime conjecture is true.

Hipotezy Goldbacha wg XKCD

https://xpil.eu/Hwey1

Na ogół nie cytuję innych blogerów (zbyt wiele mam bowiem ważkich i nie cierpiących zwłoki własnych treści, żeby jeszcze zajmować się cudzymi), jednak dzisiejszy obrazek na xkcd.com rozmiękczył mnie całkowicie:

The weak twin primes conjecture states that there are infinitely many pairs of primes. The strong twin primes conjecture states that every prime p has a twin prime (p+2), although (p+2) may not look prime at first. The tautological prime conjecture states that the tautological prime conjecture is true.

Dla niewładających językiem Szekspira, tłumaczę:

Na środku, dużymi literami: HIPOTEZY GOLDBACHA

Od góry, po kolei w lewo:

SŁABA: każda liczba nieparzysta większa niż 5 jest sumą trzech liczb pierwszych.

BARDZO SŁABA: każda liczba większa od 7 jest sumą dwóch innych liczb.

EKSTREMALNIE SŁABA: liczby ciągle rosną

Od góry, po kolei w prawo:

SILNA: każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych.

BARDZO SILNA: każda liczba nieparzysta jest pierwsza.

EKSTREMALNIE SILNA: nie ma liczb większych od 7.

Do tego dochodzi jeszcze opis obrazka (tzw. "alt text" czyli tekst pojawiający się po najechaniu na obrazek kursorem myszy, a także tekst, który pojawi się w miejscu obrazka w przypadku, kiedy przeglądarka nie wyświetla obrazków): "The weak twin primes conjecture states that there are infinitely many pairs of primes. The strong twin primes conjecture states that every prime p has a twin prime (p+2), although (p+2) may not look prime at first. The tautological prime conjecture states that the tautological prime conjecture is true."

Po naszemu: "Słaba hipoteza o liczbach pierwszych bliźniaczych mówi, że istnieje nieskończenie wiele par liczb pierwszych. Silna hipoteza o liczbach pierwszych bliźniaczych mówi, że każda liczba pierwsza p ma bliźniaczą liczbę pierwszą (p+2), chociaż (p+2) może na początku nie wyglądać zbyt pierwszo. Tautologiczna hipoteza o liczbach pierwszych mówi, że tautologiczna hipoteza o liczbach pierwszych jest prawdziwa."

Jak dla mnie to ten facet, który rysuje XKCD.com, powinien dostać nagrodę Nobla w dziedzinie edukacyjno-humorystycznej.

https://xpil.eu/Hwey1

3 komentarze

  1. Ja jak zwykle tego typu wpisów NIE ROZUMIE. Ale zgadzam się z tym: “EKSTREMALNIE SILNA: nie ma liczb większych od 7”. ósemka to dwa zera, dziewiątka to odwrócona szóstka a dziesiątka to wiadomo: 1 + 0. Reszta to różne kompilacje mniejszych numerów.

  2. Ta ekstremalnie silna hipoteza jest dość łatwa do udowodnienia. Wystarczy na płaszczyźnie umieścić wszystkie liczby, znaleźć 7 i umieścić ją na płaszczyźnie wyższej. No i ewentualnie dać ją większą czcionką by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Leave a Comment

Komentarze mile widziane.

Jeżeli chcesz do komentarza wstawić kod, użyj składni:
[code]
tutaj wstaw swój kod
[/code]

Jeżeli zrobisz literówkę lub zmienisz zdanie, możesz edytować komentarz po jego zatwierdzeniu.