The weak twin primes conjecture states that there are infinitely many pairs of primes. The strong twin primes conjecture states that every prime p has a twin prime (p+2), although (p+2) may not look prime at first. The tautological prime conjecture states that the tautological prime conjecture is true.

Hipotezy Goldbacha wg XKCD

Na ogół nie cytuję innych blogerów (zbyt wiele mam bowiem ważkich i nie cierpiących zwłoki własnych treści, żeby jeszcze zajmować się cudzymi), jednak dzisiejszy obrazek na xkcd.com rozmiękczył mnie całkowicie:

The weak twin primes conjecture states that there are infinitely many pairs of primes. The strong twin primes conjecture states that every prime p has a twin prime (p+2), although (p+2) may not look prime at first. The tautological prime conjecture states that the tautological prime conjecture is true.

Dla niewładających językiem Szekspira, tłumaczę:

Na środku, dużymi literami: HIPOTEZY GOLDBACHA

Od góry, po kolei w lewo:

SŁABA: każda liczba nieparzysta większa niż 5 jest sumą trzech liczb pierwszych.

BARDZO SŁABA: każda liczba większa od 7 jest sumą dwóch innych liczb.

EKSTREMALNIE SŁABA: liczby ciągle rosną

Od góry, po kolei w prawo:

SILNA: każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych.

BARDZO SILNA: każda liczba nieparzysta jest pierwsza.

EKSTREMALNIE SILNA: nie ma liczb większych od 7.

Do tego dochodzi jeszcze opis obrazka (tzw. "alt text" czyli tekst pojawiający się po najechaniu na obrazek kursorem myszy, a także tekst, który pojawi się w miejscu obrazka w przypadku, kiedy przeglądarka nie wyświetla obrazków): "The weak twin primes conjecture states that there are infinitely many pairs of primes. The strong twin primes conjecture states that every prime p has a twin prime (p+2), although (p+2) may not look prime at first. The tautological prime conjecture states that the tautological prime conjecture is true."

Po naszemu: "Słaba hipoteza o liczbach pierwszych bliźniaczych mówi, że istnieje nieskończenie wiele par liczb pierwszych. Silna hipoteza o liczbach pierwszych bliźniaczych mówi, że każda liczba pierwsza p ma bliźniaczą liczbę pierwszą (p+2), chociaż (p+2) może na początku nie wyglądać zbyt pierwszo. Tautologiczna hipoteza o liczbach pierwszych mówi, że tautologiczna hipoteza o liczbach pierwszych jest prawdziwa."

Jak dla mnie to ten facet, który rysuje XKCD.com, powinien dostać nagrodę Nobla w dziedzinie edukacyjno-humorystycznej.

3 komentarze

  1. Ja jak zwykle tego typu wpisów NIE ROZUMIE. Ale zgadzam się z tym: “EKSTREMALNIE SILNA: nie ma liczb większych od 7”. ósemka to dwa zera, dziewiątka to odwrócona szóstka a dziesiątka to wiadomo: 1 + 0. Reszta to różne kompilacje mniejszych numerów.

  2. Ta ekstremalnie silna hipoteza jest dość łatwa do udowodnienia. Wystarczy na płaszczyźnie umieścić wszystkie liczby, znaleźć 7 i umieścić ją na płaszczyźnie wyższej. No i ewentualnie dać ją większą czcionką by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Leave a Comment

Komentarze mile widziane.

Jeżeli chcesz do komentarza wstawić kod, użyj składni:
[code]
tutaj wstaw swój kod
[/code]

Jeżeli zrobisz literówkę lub zmienisz zdanie, możesz edytować komentarz po jego zatwierdzeniu.