Zagadka: trójkątna przechadzka

Znajdujemy się w ogrodzie w kształcie trójkąta równoramiennego, z kątem przy wierzchołku równym 15°:

Kąt przy wierzchołku B ma 15°

Zaczynamy spacer z wierzchołka A. Naszym zadaniem jest dotrzeć do boku BC, następnie zawrócić i dotrzeć do boku AB, wreszcie zawrócić i jeszcze raz dotrzeć do boku BC (niekoniecznie w tym samym miejscu, co poprzednio).

Wyżej opisany spacer należy przejść trasą o minimalnej długości.

Wiedząc, że boki AB oraz BC mają każdy po 100 metrów, należy podać długość tej trasy.

Wynik proszę podać z dokładnością do jednego centymetra.

Odpowiedź tutaj.