Zagadka: alea iacta est

https://xpil.eu/j5w

Dawno nie było zagadek, więc dziś na rozgrzewkę coś bardzo prostego.

Mamy trzy kości do gry. Jedna w kształcie czworościanu, z liczbami oczek od jeden do cztery. Druga "normalna", sześcienna, od jeden do sześć. Wreszcie trzecia w kształcie ośmiościanu foremnego (dwie piramidki połączone podstawami), z oczkami od jeden do osiem.

Starzy wyjadacze nazywają te kości odpowiednio D4, D6 i D8.

Najpierw rzucamy kością D4 i zapisujemy liczbę oczek.

Potem rzucamy D6 i zapisujemy ile wypadło.

Na koniec rzucamy D8 i - dla odmiany - zapisujemy wynik.

Pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo, że wyniki tych trzech rzutów (w kolejności jak powyżej) utworzą ciąg rosnący?

Rozwiązanie zagadki tutaj.

https://xpil.eu/j5w