Sumujemy nieskończoności. Zagadka.

https://xpil.eu/xmw

Weźmy ułamek z jedynką w liczniku oraz liczbą naturalną w mianowniku. Może teraz zaistnieć jedna z dwóch sytuacji:

  1. Ułamek da się zapisać w postaci skończonego ułamka dziesiętnego, na przykład 1/2 = 0.5 albo 1/5 = 0.2
  2. Ułamka nie da się zapisać w postaci skończonego ułamka dziesiętnego, na przykład 1/3 = 0.3333333... albo 1/7 = 0.142857142857...
Did You Know Everything in This Universe Is Either a Potato or Not a Potato  | Meme on ME.ME

Pytanie: jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie ułamki z jedynką w liczniku oraz liczbą naturalną w mianowniku takie, że da się je zapisać w postaci skończonego ułamka dziesiętnego, ile wyniesie ich suma?

Rozwiązanie zagadki tutaj.

https://xpil.eu/xmw