Zagadka: trójkątna przechadzka

Znajdujemy się w ogrodzie w kształcie trójkąta równoramiennego, z kątem przy wierzchołku równym 15°: Zaczynamy spacer z wierzchołka A. Naszym zadaniem jest dotr...

Zagadka: alea iacta est

Dawno nie było zagadek, więc dziś na rozgrzewkę coś bardzo prostego. Mamy trzy kości do gry. Jedna w kształcie czworościanu, z liczbami oczek od jeden do cztery...

Zagadka dla najmądrzejszych

Jak powszechnie wiadomo[citation needed], najmądrzejszych ludzi na świecie można znaleźć wśród czytelników Ignormatyka. Jednak również tutaj jedni są mądrzejsi ...

Zagadka bakteryjna

Ignormaticum duplicidae to gatunek bakterii charakteryzujący się jednominutowym czasem połowicznego rozmnożenia. Pojedynczy egzemplarz co minutę próbuje się roz...

Zagadka astronomiczna z haczykiem

Za siedmioma galaktykami, za siedmioma kwazarami, w pewnym równoległym do naszego kosmosie jest sobie gwiazda Zendor, wokół której krążą trzy planety: Amtalirkw...