Roz­daj wszys­tko, a uczy­ni to twą duszę szlachetną. A mie­szek i kałdun pustymi.

Roz­daj wszys­tko, a uczy­ni to twą duszę szlachetną. A mie­szek i kałdun pustymi.