Największy pustak

Mówiąc o kimś "pustak" mamy na ogół na myśli znikomą zawartość substancji szarej pomiędzy jego (lub jej) trąbkami Eustachiusza. Gdzie jest najpuściej? Proste: w...