Janusz, czytając w supermarkecie skład Domestosu, z przyzwyczajenia zaczął stawiać klocka.

Janusz, czytając w supermarkecie skład Domestosu, z przyzwyczajenia zaczął stawiać klocka.