Le­piej za­liczać się do niektórych niż do wszystkich.

Le­piej za­liczać się do niektórych niż do wszystkich.