– 2B or not 2B? Hamlet w zamyśleniu liczył swoje bitcoiny.

- 2B or not 2B?
Hamlet w zamyśleniu liczył swoje bitcoiny.