Bez dobrych kabli nie rozkładam sprzętu.

Bez dobrych kabli nie rozkładam sprzętu.