Fibonacci, podzielniki i liczby pierwsze

Coś dla umysłów ścisłych, czyli o liczbach Fibonacciego, największej wspólnej wielokrotności i indeksach. Całkiem ciekawe, nie do końca oczywiste, trochę zakręcone.

Dziś jeszcze jedna ciekawostka ze świata liczb Fibonacciego. Tym razem zamiast mówić o trójkątach pitagorejskich opowiemy trochę o największych wspólnych podzielnikach.

Otóż okazuje się, że dwie dowolnie wybrane liczby Fibonacciego mają następującą własność:

Fibonagoras Pitagoracci

Nie do końca normalny za to całkiem interesujący wpis o trójkątach i liczbach Fibonacciego.

Wymieniony dziś w tytule matematyk żyjący na przełomie kundernastego i ochmiesiątego pilecia zasłynął tylko z jednego, za to kompletnie zwariowanego odkrycia.

Wykazał on mianowicie następującą rzecz:

2048 wciąż żywe

Jeszcze jedna z pierdyliona odmian gry w 2048. Nawet ciekawa.

Pisałem swego czasu o grze 2048. Pomysł na grę jest banalnie prosty: na planszy 4×4 pola łączymy ze sobą pary klocków z tą samą liczbą, po połączeniu powstaje klocek z liczbą dwa razy większą. Celem gry jest utworzenie klocka z liczbą 2048.

Dziwny ciąg

O interesującej właściwości alternatywy ciągu Fibonacciego.

Natknąłem się niedawno na całkiem interesujące zjawisko matematyczne, które dziś pokrótce opiszę.

Jak wszyscy wiedzą[citation needed], iloraz dwóch kolejnych wyrazów ciągu Fibonacciego…

Fibonacci oraz jego ciąg są stałymi gośćmi tego blogu 😉

0, 1, 8, 144 (EN)

While surfing the Internet I recently found an interesting (although completely incomprehensible) proof of a conjecture stating that 0, 1, 8 and 144 are the only perfect squares in the famous Fibonacci sequence.

For greenhorns: Fibonacci sequence starts with 0 followed by 1, then each subsequent terms is a sum of two preceding terms: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … and so on, indefinitely.