Zagadka: od jeden do dziewięć

Na stole leży dziewięć kart ponumerowanych od 1 do 9 (liczbami do góry - tzn. liczby są widoczne dla graczy). Dwójka graczy, na przemian, zabierają po jednej ka...