Z powodu szkolnych strzelanin Amerykanie mają nauczycielom rozdać broń. Bibliotekarze dostaną dodatkowo tłumiki.

Z powodu szkolnych strzelanin Amerykanie mają nauczycielom rozdać broń. Bibliotekarze dostaną dodatkowo tłumiki.