Trzy miski: zagadka

Dziś jeszcze jedna zagadka, tym razem prościutka. Przed nami leżą trzy miski, odwrócone do góry dnem. Wiemy, że pod jedną z misek znajduje się skarb (na przykła...