Łańcuchy Markowa

Андрей Андреевич Марков był profesorem matematyki uniwersytetu w Leningr... tfu, Petersburgu. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Spośród kilku niebanalnych dokona...

Siadaj, dwója!

Dwója, od czasów mniej więcej połowy mojego LO (a więc, jakieś dwa interglacjały temu), była już oceną dopuszczającą. Jednak ponieważ większość swojej edukacji ...

Kombinacje

Miałem niedawno do rozwiązania całkiem banalny problem, który rozwiązałem w dość nietypowy sposób. Problem polega na wygenerowaniu - za pomocą Excela - wszystki...